HM VERİ İŞLEME YAZILIM VE EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ÖĞRENCİLERE/VELİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Ek Mevzuatı doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak HM VERİ İŞLEME YAZILIM VE EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından gerekli aydınlatma tarafıma yapılmıştır.

Belirttiğim kişisel verilerimin; HM VERİ İŞLEME YAZILIM VE EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin eğitim kurumlarının sorumluluğu

Hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden

Bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 

HM VERİ İŞLEME YAZILIM VE EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ nin ürettiği ürün ve sunduğu hizmetlerin kanunlardan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, eğitim öğretim faaliyeti kapsamında olan iş ve ilişkilerin yürütülmesi, öğrenci kaydı ve seçme seçilme prosedürlerinin işletilmesi, pazarlaması, tanıtımı ve kampanyaları amacıyla her türlü görsel, dijital, internet ortamı ve işitsel reklamlarda kullanılmasına, iletişime geçilmesi, HM VERİ İŞLEME YAZILIM VE EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin kuruluş amacına uygun olarak yönetsel kolaylığın ve mali tasarrufun sağlanması, HM VERİ İŞLEME YAZILIM VE EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin departmanları ile iştirakleri arasında planlamanın yapılabilmesi, iş ve pazarlama planlarının yapılması, şirket içi toplantılara katılımın tespit amaçlarıyla, , iletişim kolaylığı amaçlarıyla ortak veri tabanı uygulaması, şirket tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin eğitim çalışmalarını yapılması ve çalışmaya katılan personelin belirlenmesi başvurulan şirket dışında bağlı ve iştiraki şirketlerindeki pozisyonlarda değerlendirilmek üzere aktarılmasına, Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, elektronik ortamda HM VERİ İŞLEME YAZILIM VE EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin kullandığı program sağlayıcılarına, bilgilerimin depolanması ve muhafazasının sağlanması amacıyla bulut teknolojisi ve dijital teknikler kullanılarak HM VERİ İŞLEME YAZILIM VE EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin hizmet aldığı üçüncü kişilere aktarılmasına, reklam kampanya ve benzeri süreçlerin yürütülmesi için özel eğitim ve yüksek eğitim kurumlarına, ayrıca HM VERİ İŞLEME YAZILIM VE EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin tedarikçilerine, iş ortaklarına, bayi ve yetkili servislerine, danışmanlık, müşavirlik, taşeronluk hizmeti aldığı gerçek veya tüzel kişilere ve kanunen veya sözleşmeye dayanarak paylaşmakla yükümlü olduğu kişi ve kurumlara aktarmasına, açık rıza göstermekteyim.

                 Kişisel verilerimin; HM VERİ İŞLEME YAZILIM VE EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin iş bu rızanın ilgili/ilişkili konu içeriği ve aydınlatma metni ile birlikte tarafıma bildirilen tüm esas ve usuller çerçevesinde işlenmesine, aktarılmasına ve muhafaza edilmesine açık rıza göstermekteyim.

                Bu web Sayfasındaki formu doldurarak açık rıza formunu kabul etmektesiniz . Aksi halde iş bu açık rıza formuna, ilgili kişinin rıza göstermediği kabul edilmektedir.